Batuhan Bayraktar - Chief Marketing Officer

Batuhan Bayraktar